نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شوراي راهبردي

 

كميته تخصصي( از استادان مبرز حوزه هاي ذيربط)

 

شوراي تحقيق

 

كميته منتخب

 

مديريت مؤسسه

 

  • سياستگذاري­هاي  پژوهشي
  • تنظيم و امضاء قراردادها و تفاهم نامه­ها
  • ارسال و تأييد نامه­هاي اداري
  • تأييد فرم­دهي ارتقاء و ترفيع
  • تأييد فرم­هاي امتيازدهي