منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت

موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران در نظر دارد دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت را در تاریخ 26 بهمن ماه 1395 در دانشگاه خوارزمی تهران (خیابان مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب) برگزار کند. 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات تاریخ 30/ 9/ 1395 می باشد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی nsse.khu.ac.ir مراجعه نمایید.