نمای تربیت نمای تربیت

معرفی و تاریخچه

نشریه نمای تربیت ترجمه فصلنامه تعلیم و تربیت مقایسه ای یونسکو (prospects)  است که بیش از سی سال زیر ساختی برای تبادل نظر در زمینه تعلیم و تربیت مقایسه ای و بین المللی بوده است. این نشریه اولین بار در سال 1970 منتشر شد و نقطه عطفی در بین مجلات با موضوع تعلیم و تربیت مقایسه ای بوده است. از سال 1994 مسئولیت انتشار آن را دفتر بین المللی تعلیم و تربیت یکی از شاخه های یونسکو بر عهده گرفت و از سال 2002 انتشارات اشپرینگر نسخه انگلیسی آن را منتشر می­کند. موسسه تحقیقات تربیتی به عنوان صاحب امتیاز مجله نمای تربیت برای اولین بار در سال 1342 این نشریه را منتشر کرد و تا سال 1390 ترجمه مقالات برگزیده آن در این موسسه استمرار داشته است.

 

اهداف نشریه

·         دستیابی به جدیدترین اطلاعات علوم تربیتی در سطح جهانی.

·         آشنایی با مسائل و مشکلات آموزش و پرورش در جهان (سواد آموزی، آموزش مادام العمر، آموزش عالی و ...)

·         ارائه تکنیک ها و نظام های جدید آموزشی.

·         طرح مسائل تعلیم و تربیت در روستاها و مناطق دور افتاده جهان.

         

شماره ویژه مجله نمای تربیت (چهار جلد) با عنوان اندیشمندان تعلیم و تربیت به معرفی 100 نفر از متفکران تعلیم و تربیت و آثار آنان پرداخته است. موسسه تحقیقات تربیتی این چهار شماره را به فارسی ترجمه و منتشر کرده است.

آدرس سایت (صفحه اصلی) :                              http://www.ibe.unesco.org

صفحه مربوط به نمای تربیت (prospects)