ریاست ریاست

 

دکتر محمد نقی  فراهانی

رشته علمی: روانشناسی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: شخصیت

حیطه: کارشناسی ارشد، دکتری

تلفن: 88848943-021

فکس:  88321314-021

ایمیل: faramn37@yahoo.com

سوابق علمی